Vnesie Shell tankovacia karta viac jednoduchosti a ľahkosti do môjho účtovníctva?

Autorizovaný partner tankovacích kariet Shell

Vnesie Shell tankovacia karta viac jednoduchosti a ľahkosti do môjho účtovníctva?


Áno. Konečne sa našiel spôsob ako skoncovať s veľkým množstvom papierovačiek a hotovostnými výdavkami. Prihlásením sa do nášho samoobslužného portálu nájdete rýchlo všetky výdavky za jednotlivých zamestnancov. Len jedna faktúra za všetky operácie minimalizuje administratívne náklady. Tento efektívny prístup vnáša prehľadnosť a minimalizuje času strávený s účtovníctvom.