Výhrada autorských a ďalších práv

Autorizovaný partner tankovacích kariet Shell

Výhrada autorských a ďalších práv

Hoci spoločnosť FLEETCOR Slovakia s.r.o. (FLEETCOR) priebežne reviduje obsah svojich internetových stránok, informácie na nich uvedené sú poskytované bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej, alebo odvodenej, vrátane, avšak bez obmedzenia, odvodených záruk za vhodnosť na daný účel použitia.

Spoločnosť FLEETCOR verí, že informácie uvedené na internetových stránkach sú presné, napriek tomu sa na nich však môžu vyskytovať chyby alebo nepresnosti a spol. FLEETCOR za tieto chyby alebo nepresnosti nepreberá zodpovednosť.

Tieto internetové stránky sa riadia platnými právnymi predpismi a preto si musia byť všetci návštevníci vedomí hodnoty a dôležitosti ochrany materiálov, obsahu, procesov, možností, povahy a podstaty vyhradených oblastí spol. FLEETCOR (spoločne ďalej „obsah“). Návštevníci berú na vedomie, že nemajú právo a nedržia licenciu na používanie obsahu alebo akékoľvek obchodné známky spol. FLEETCOR bez výslovného predchádzajúceho súhlasu spol. FLEETCOR.

 

Sídlo: Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov 821 04, Slovensko

Identifikačné číslo: 48054348

DIČ: SK2120086694


VÝHODY PALIVOVÝCH KARIET SHELL OD FLEETCOR

Žiadne poplatky za žiadosť o vydanie Shell palivovej karty
Šetria váš čas a peniaze
Jednoduché tankovanie – viac ako 25.000 staníc v Európe
Nápomocná zákaznícka linka
Spravujte svoju palivovú kartu 24 hodín 7 dní v týždniZISTIŤ VIAC O SHELL PALIVOVÝCH KARTÁCH